Cercador de museus i localitats

Centcelles

Banys de Centcelles

Detall de l’hipocaust dels banys meridionals del conjunt de Centcelles.

Detall de l’hipocaust dels banys meridionals del conjunt de Centcelles.

Centcelles disposava de dos conjunts de banys. Els meridionals estaven formats per una estança calenta (caldarium) amb dues petites banyeres, i una estança freda (frigidarium) dotada d’una piscina. Al costat d’aquesta es trobaven les latrines. L’aire s’escalfava en un forn situat a l’oest i circulava per sota del paviment a través d’una cambra (hypocaustum), de la qual encara es conserven alguns dels arcs de sosteniment. Els banys occidentals són de dimensions més grans i conserven una part de l’alçat i l’arrencament de la coberta. Com en el cas anterior, el forn escalfava les estances calentes (caldarium i tepidarium) i les seves respectives banyeres. El frigidarium, que ocupava la part més septentrional del conjunt, no es pot veure actualment.

scroll to top icon