Cercador de museus

Assentament romà de Mons Observans

Motllura de primer estil pompeià

Motllura denticulada que formava part de la decoració mural de l’assentament romà de Mons Observans (Museu de Montmeló)

Motllura denticulada que formava part de la decoració mural de l’assentament romà de Mons Observans (Museu de Montmeló)

Aquesta motllura de primer estil pompeià decorava una de les estances nobles de l’assentament romà de Mons Observans. Va ser descoberta l’any 2010 juntament amb 80 fragments més d’estucs i motllures que s’havien conservat durant més de 2.000 anys a l’interior d’una de les cisternes del praesidium. Es va construir amb la tècnica de l’estuc, amb una barreja de calç, sorra i pols de marbre. La decoració a base de gallons i dentells és característica del primer estil pompeià, amb paral·lels a les ciutats romanes de Pompeia i Herculà (Itàlia).

scroll to top icon