Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Vil·la romana de Vilauba

El collaret d'or i perles

Collaret, segle II o III dC, or i perles de riu. Fotografia de Jordi Banal. Vil·la romana de Vilauba. Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Collaret, segle II o III dC, or i perles de riu. Fotografia de Jordi Banal. Vil·la romana de Vilauba. Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Tot i ser una de les vil·les més importants del territori, Vilauba era una residència modesta i funcional, allunyada de les enormes i opulents propietats que posseïen els personatges més acabalats i poderosos de l’imperi. No obstant això, el luxe també era present a la vil·la, com demostra la troballa excepcional d’un collaret d’or amb perles de riu enfilades, que data de la segona meitat del segle II o del segle III dC. La tanca consta de dues peces en forma de cor, una acabada amb un ganxo i l’altra amb una anella que fa de passador.

scroll to top icon