Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Tinglado 4

5. Una ciutat viva

Al costat d’edificis i recintes públics, símbols del poder, hi havia una ciutat de persones. Els principals espais residencials s’ubicaven a la part baixa emmurallada i a l’àrea suburbial que s’estenia entre el port i la desembocadura del riu Francolí. Les cases responien a una tipologia variable segons la posició social i econòmica de la població. La majoria habitava en edificis plurifamiliars o en les mateixes grans cases on servien. De les grans domus, dotades de banys privats, en tenim exemples que destaquen per la seva sumptuositat: paviments de mosaic, parets pintades al fresc, jardins amb estàtues i elements arquitectònics i decoratius…

L’activitat comercial es desenvolupava principalment a l’entorn del suburbi portuari i del Fòrum de la Colònia, un sector molt dinàmic on destaquen el teatre i unes grans termes públiques. Les activitats productives i els espais funeraris es concentraven a les àrees suburbials. Aquests darrers s’emplaçaven al costat de les principals vies d’accés a la ciutat i, a partir de l’època tardoromana, a la perifèria dels suburbis, en especial vora el riu Francolí. En destaca la Necròpolis Paleocristiana, on possiblement es trobaria el lloc de sepultura del bisbe Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi.

ṚEHWAYEJ

<p>Paviment amb la inscripci&oacute; AVE SALVE.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Paviment
Paviment
Lampadari antropomorf conegut popularment com &quot;el Negret&rdquo;. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.
El Negret
El Negret
<p>Detall de l&rsquo;emblema central del mosaic de la Medusa, segles II-III dC, <em>opus vermiculatum</em>, 1,92 &times; 4,67 m (emblema, 57,7 x 57 cm).&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Mosaic de la Medusa_
Mosaic de la Medusa_
<p>Contrap&egrave;s d&#39;una gran balan&ccedil;a trobat a l&#39;&agrave;rea portu&agrave;ria de Tarragona.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Ponderal de balança_
Ponderal de balança_
<p>Nina d&#39;ivori articulada, recuperada de la tomba d&#39;una nena. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Nina d'ivori
Nina d'ivori
scroll to top icon