Tinglado 4

Luci Ver

Representació de l’emperador Luci Ver. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Representació de l’emperador Luci Ver. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Retrat de l’emperador Luci Ver (161-169), coregent de Marc Aureli. Es tracta d’una imatge oficial de l’emperador que es va difondre per tot l’Imperi, partint d’un prototipus creat a Roma per un escultor oficial i realitzat, probablement per un taller local.

La cara, tot i que evidentment presenta els trets inconfusibles de l’emperador, respon al mateix temps a l’estereotip d’ideal de bellesa del moment. Fou recuperat a les excavacions de l’anomenat “pou Cartanyà” a l’àrea d’influència del Fòrum de la Colònia de Tàrraco.

GID N ṢṢENYAL

07. Tal com jo la recordo

scroll to top icon