Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Terracotta Museu de Ceràmica

Mesura de vi

Mesura de vi. Inscripció incisa: Joseph Vicens tarricer / me fesit a dia 29 de / mars del any 1749. Terracotta Museu de ceràmica. La Bisbal d’Empordà.

 

Mesura de vi. Inscripció incisa: Joseph Vicens tarricer / me fesit a dia 29 de / mars del any 1749. Terracotta Museu de ceràmica. La Bisbal d’Empordà.

 

Els ceramistes de la Bisbal tenien un alt grau de coneixement del seu ofici. La terrissa tradicional segueix sempre uns criteris de funcionalitat, equilibri i sobrietat adequats a unes formes de vida pagesa i menestral, i la seva utilitat va sempre lligada a les tasques de cada dia: el càntir era el rei de fonts i pous, l’olla ocupava el seu lloc damunt el fogó, la gerra guardava olives, el gibrell era present a la matança del porc i el cossi feia olor de rentada.

scroll to top icon