Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Terracotta Museu de ceràmica

Tren carregat de rajoles

Tren carregat de rajoles a l’estació de la Bisbal. Autor: Emili Casas. Arxiu Comarcal del Baix Empordà (ACBE).

Tren carregat de rajoles a l’estació de la Bisbal. Autor: Emili Casas. Arxiu Comarcal del Baix Empordà (ACBE).

La gradual industrialització de l’ofici comportarà la necessitat de disposar de grans estocs de terra per assegurar-ne el proveïment. L’aparició de la coladora permetrà accelerar aquesta fase del procés. La seva introducció, juntament amb la galetera i altres màquines complementàries (laminadores, talladores manuals), facilitarà el poder fabricar a escala industrial tant la rajola mat per a pavimentar com la rajola vidrada de revestiment. L’expansió de la producció suposarà una major especialització productiva i l’aparició de les primeres indústries auxiliars, a la vegada que l’existència del ferrocarril facilitarà el transport de mercaderies.

scroll to top icon