Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere

Pintures romàniques de Sant Tomàs Becket

Pintura mural romànica del martiri de sant Tomàs Becket (detall), finals del segle XII. Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere. Museu de Terrassa.

 

Pintura mural romànica del martiri de sant Tomàs Becket (detall), finals del segle XII. Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere. Museu de Terrassa.

 

Al braç sud del transsepte de Santa Maria trobem les pintures romàniques amb el martiri de Sant Tomàs Becket, assassinat pels homes del rei d’Anglaterra Enric II l’any 1170. 

Al registre central trobem tres escenes de la seva mort i martiri. A l’esquerra, l’acusació per part dels homes del rei; al centre, l’assassinat i, al registre dret, la deposició del cos al sepulcre i l'ascensió de l’ànima del sant.

GID N ṢṢENYAL

07. Pintures romàniques de Sant Tomàs Becket

scroll to top icon