Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Poblat neolític de la Draga

Banyoles

Activitats a les cabanes neolítiques. Fotografia d'Arqueoxarxa, Josep Casanova.

Activitats a les cabanes neolítiques. Fotografia d'Arqueoxarxa, Josep Casanova.

El descobriment d’un hàbitat del neolític antic (cultura cardial) a la vora oriental de l’estany de Banyoles, l’any 1990, ha permès excavar des d’aleshores, a través del Museu Arqueològic de Banyoles i amb l’ajut d’altres institucions científiques, un dels primers poblats neolítics lacustres d’Europa (5400-4900 aC). Els nombrosos objectes de fusta i els centenars de pilars de les seves cabanes elevades sobre el terra, conservats gràcies a la seva situació en contacte permanent amb el nivell freàtic, juntament amb la resta de la seva cultura material (objectes d’os, pedra, ceràmica, fauna i vegetals) són un fet excepcional a la península Ibèrica.

El parc neolític de la Draga funciona des de l’any 2000. Tant els escolars com els grups turístics hi poden experimentar com era la vida al neolític gràcies a les seves cabanes reconstruïdes, als camps neolítics de cereals i lleguminoses i a les activitats centrades amb la seva vida quotidiana.

NNITAQAT

<p>Arque&ograve;leg treballant a l&#39;excavaci&oacute; la Draga. Fotografia d&#39;Arqueoxarxa, Josep Casanova.</p>
Jaciment neolític de la Draga
Jaciment neolític de la Draga
<p>Vista general del parc Neol&iacute;tic de la Draga. Fotografia de Harold Abellan.</p>
Parc neolític de la Draga
Parc neolític de la Draga

ṚEHWAYEJ

<p>El graner neol&iacute;tic &eacute;s un dels espais reconstru&iuml;ts que es poden visitar. Fotografia de Harold Abellan. Poblat neol&iacute;tic de la Draga. Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles.</p>
El graner
El graner
<p>La fal&ccedil; neol&iacute;tica &eacute;s una de les peces m&eacute;s representatives de la Draga. Fotografia de Salvador Comalat. Poblat neol&iacute;tic de la Draga. Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles.</p>
Falç neolítica
Falç neolítica
<p>Anell neol&iacute;tic decorat, trobat l&rsquo;any 2003. Poblat neol&iacute;tic de la Draga. Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles.</p>
Anell decorat
Anell decorat
<p>La cabana elevada mostra com vivien els habitants de la Draga. Fotografia d&#39;Arqueoxarxa, Josep Casanova. Poblat neol&iacute;tic de la Draga. Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles.</p>
La cabana sobre plataforma
La cabana sobre plataforma

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.museusdebanyoles.cat
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
macb@ajbanyoles.org

RXAṚITA

scroll to top icon