Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Palau de Maricel

Les terrasses

Terrases del Palau de Maricel.

Terrases del Palau de Maricel.

Els jardins que hi havia a les terrasses superiors del palau donaven pas als claustres. Poca informació disposem d’aquest espai. De fet, només hi ha algun document gràfic de gran interès per la quantitat d’informació que permet obtenir-ne.

El centre de la terrassa principal era ocupat per un estany amb infinitat de brolladors, envoltats de plantes i una arquitectura en fusta. Recordava els patis andalusos, de clara influència musulmana, on l’aigua tenia un paper important.

scroll to top icon