Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Palau de Maricel

La Sala Capella

La Sala Capella del Palau de Maricel.

La Sala Capella del Palau de Maricel.

A la Sala Capella, s’hi exposa la col·lecció de ceràmica procedent, també, del Museu de les Reproduccions Artístiques. Hom hi pot contemplar reproduccions de ceràmica de Manises, Paterna o Talavera, entre d’altres.

Al centre de la sala, s’hi ha reproduït lliurement un retaule barroc, presidit a la fornícula central per una talla de la Mare de Déu del Cor. L’original és l’única resta que es conserva del desaparegut retaule gòtic de l’església de Santa Maria de Montblanc.

El fet que la peça estigués entre les obres presentades a l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, i que en les fotografies antigues que disposem de la capella no hi aparegui la imatge de la Mare de Déu ens fa pensar que la còpia del Maricel podria procedir dels fons del Museus de les Reproduccions Artístiques, i no de la col·lecció de Charles Deering com fins ara es pensava.

scroll to top icon