Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Palau de Maricel

L’escala

L’entrada al Palau de Maricel.

L’entrada al Palau de Maricel.

La planta baixa del Maricel de Terra acollia la zona de serveis, amb accés directe des del carrer de Fonollar. Fins a un total d’onze portes s’obrien en aquest carrer i donaven accés a les dependències del Palau. Avui en dia hi ha un projecte per dedicar part d’aquests espais de servei a la creació d’un centre d’interpretació del modernisme.

Al primer tram de l’escala hi ha una petita porta, que comunicava directament amb el pati de la casa de Miquel Utrillo. D’aquesta manera s’assegurava el control del Maricel de Terra. Aquesta porta procedeix del santuari del Tallat, situat a la serra del mateix nom, dins les possessions del monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet, i molt proper al monestir femení de Vallbona de les Monges.

ṚEHWAYEJ

<p>Estela funer&agrave;ria disco&iuml;dal, segle XIV, Jaca, pedra calc&agrave;ria tallada i cisellada en baix relleu. Palau de Maricel.</p>
Escut de Jaca
Escut de Jaca
scroll to top icon