Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Palau de Maricel

L’avantsala

Vestíbul del Palau de Maricel.

Vestíbul del Palau de Maricel.

La primera sala que trobem abans del Saló d’Or la coneixem com a avantsala i serveix com a espai de recepció dels visitants. S’hi exposa una col·lecció d’esmalts molt interessant. En realitat el que veiem són reproduccions que la Junta de Museus de Barcelona va encarregar per al seu Museu de Reproduccions Artístiques. El segle XIX, arran de les Exposicions d’Indústries Artístiques, es va despertar un gran interès per les arts sumptuàries o de l’objecte. Arreu d’Europa es van crear museus de reproduccions destinats a apropar al públic les obres mestres de temps passats.

El juny del 1936, la Junta va decidir portar les col·leccions de porcellana, ceràmica, esmalts i vidre al Palau Maricel (avui al Maricel de Mar) per ser-hi exposades.

Algunes de les obres són signades per alguns dels millors artistes del moment, com ara Théophile Soyer (París i Ginebra) amb Afrodita amb amorets o Ernest Blancher. No tot són còpies, també hi trobem originals fets a partir d’obres d’altres disciplines artístiques, com els retrats de Rafael. També destaquen els cofrets amb calaixos que procedeixen de Viena i daten del segle XIX. Dels esmalts també destaquen els neorenaixentises de Pierre Gobert, tot i que cal comprovar-ne encara l’autoria.

scroll to top icon