Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Palau de Maricel

Sitges

Els claustres.

Els claustres.

El Palau de Maricel és un dels edificis més emblemàtics de Sitges. Integrat en el conjunt artístic i monumental de Maricel, també és conegut com a Maricel de Terra, per diferenciar-lo del Museu, denominat també com a Maricel de Mar.

El Saló d’Or, el Saló Blau, la Sala Capella, la Sala Vaixells, les terrasses o el claustre —des d’on hi ha una panoràmica esplèndida del Mediterrani— són els espais principals que estructuren el Palau. D’estil marcadament noucentista, les diferents sales es distingeixen per una decoració singular, que accentua el seu caràcter únic.

El Palau té actualment una triple funció: d’una banda, és seu d’esdeveniments institucionals i culturals de notable relleu en la vida cívica i cultural de Sitges, com ara concerts, conferències o presentacions; d’altra banda, alguns dels seus espais els lloguen particulars,  entitats i empreses per celebrar-hi diferents actes, com ara casaments civils; i, finalment, les sales, la terrassa i el claustre són espais integrats a les visites guiades que organitzen els Museus de Sitges cada diumenge. Durant els mesos d’estiu, el programa de visites s’amplia als recorreguts amb concerts de castanyoles i els Sopars de Lluna Plena a les terrasses.

Al majestuós Saló d’Or, els Museus de Sitges hi organitzen diferents sessions acadèmiques, com les jornades del Mercat de l’Art, Col·leccionisme i Museus; la Jornada d’Arqueologia de Sitges, i el Simposi Internacional sobre el Noucentisme. Aquest mateix espai ha estat testimoni d’una llarga llista d’esdeveniments socials i culturals d’accentuada transcendència, com ara sessions de la Trobada d’Intel·lectuals Catalans i Castellans promoguda per la Generalitat l’any 1981 o diferents cursos de la Universitat Menéndez y Pelayo, entre molts d’altres.

NNITAQAT

<p>L&rsquo;entrada al Palau de Maricel.</p>
L’escala
L’escala
<p>Vest&iacute;bul del Palau de Maricel.</p>
L’avantsala
L’avantsala
<p>La Sala Capella del Palau de Maricel.</p>
La Sala Capella
La Sala Capella
<p>El Sal&oacute; d&rsquo;Or del Palau de Maricel.</p>
El Saló d’Or
El Saló d’Or
<p>Terrases del Palau de Maricel.</p>
Les terrasses
Les terrasses
<p>Els claustres.</p>
Els claustres
Els claustres
<p>El Sal&oacute; Blau.</p>
El Saló Blau
El Saló Blau

ṚEHWAYEJ

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://museusdesitges.cat/ca
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
museusdesitges@diba.cat

RXAṚITA

scroll to top icon