Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Tresor de la Catedral de Girona

Sala 4 o Sala del Tapís

Fons: Capítol de la Catedral de Girona. Autor: Gustavo A.T. Mendoza.

Fons: Capítol de la Catedral de Girona. Autor: Gustavo A.T. Mendoza.

Una sola peça es presenta en aquesta sala, però per la seva importància ho mereix. Es tracta del famós Tapís de la Creació, un brodat de finals del segle XI o principis del XII que ens presenta una extensa iconografia i que relata diversos esdeveniments: escenes del Gènesi, els mesos de l’any, la descoberta de la Vera Creu, etc.

ṚEHWAYEJ

<p>Fons: Cap&iacute;tol de la Catedral de Girona. Autor: CRBMC.</p>
Tapís de la Creació
Tapís de la Creació
scroll to top icon