Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Tresor de la Catedral de Girona

Beatus

Fons: Capítol de la Catedral de Girona.

Fons: Capítol de la Catedral de Girona.

L’any 975 el monjo Emeterio i la monja Ende (una de les poques artistes femenines citades en època medieval) acabaven aquest Beatus que ara es conserva a Girona. És un dels que més pàgines il·luminades tenen, ja que abunden en els seus 284 folis de lletra visigòtica, totes elles molt riques en policromia.

scroll to top icon