Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Tresor de la Catedral de Girona

Sala 3

Peu de foto: Fons: Capítol de la Catedral de Girona. Autor: Gustavo A.T. Mendoza.

Peu de foto: Fons: Capítol de la Catedral de Girona. Autor: Gustavo A.T. Mendoza.

Dintre la gran quantitat de peces d’aquesta sala podem destacar les orfebreries de petit format que ressegueixen bona part de la història de l’art fins els nostres dies. Els manuscrits tenen un pes especial, destacant la Bíblia de Carles V de França i el Beatus.

ṚEHWAYEJ

<p>Fons: Cap&iacute;tol de la Catedral de Girona.</p>
Segell d'Ermessenda
Segell d'Ermessenda
<p>Fons: Cap&iacute;tol de la Catedral de Girona.</p>
Beatus
Beatus
scroll to top icon