Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Tresor de la Catedral de Girona

Sala 1

Fons: Capítol de la Catedral de Girona. Autor: Gustavo A.T. Mendoza.

Fons: Capítol de la Catedral de Girona. Autor: Gustavo A.T. Mendoza.

Les sales capitulars van ser construïdes entre 1705 i 1725 i eren l’antic lloc de reunió del capítol. Contenen l’exposició del tresor capitular des de 1951.

En aquesta sala trobem peces de diverses èpoques i tècniques. Des d’escultura romànica o barroca a tapisseria o orfebreria de l’antiga Al-Andalus.

ṚEHWAYEJ

<p>Fons: Cap&iacute;tol de la Catedral de Girona.</p>
Mare de Déu de fusta
Mare de Déu de fusta
<p>Fons: Cap&iacute;tol de la Catedral de Girona.</p>
Arqueta d’Hixam II
Arqueta d’Hixam II
scroll to top icon