Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Tresor de la Catedral de Girona

Arqueta d’Hixam II

Fons: Capítol de la Catedral de Girona.

Fons: Capítol de la Catedral de Girona.

L’arqueta d’Hixam II, del segle X, és un regal d’aquest califa cordovès al bisbe de Girona. És de plata cisellada i daurada i està signada, sota la tanca, per l’orfebre hebreu Judà ben Boçla.

scroll to top icon