Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Torre Balldovina

Peveter de ceràmica

Peveter amb els atributs de la deessa Demèter

Peveter amb els atributs de la deessa Demèter

Peveter o cremador de perfums d’argila cuita on es representa el cap d’una dona, probablement una figuració de la deessa grega Demèter o de la púnica Tanit, guarnida amb els atributs i símbols iconogràfics que li són propis (fruites, espigues de blat i aus) i coberta amb un barret o kalathos. Aquest cap de Demèter, aparegut a les campanyes d’excavació de 1954-1958, fa 14,1 x 10,4 x 1 cm, té una cronologia dels segles IV-III aC i presenta cinc perforacions a la part superior possiblement destinades a rebre les espigues de cereal.

scroll to top icon