Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Torre Balldovina

Capfoguer ibèric

Capfoguer ibèric trobat al jaciment del Puig Castellar. Museu Torre Balldovina. Santa Coloma de Gramenet.

 

Capfoguer ibèric trobat al jaciment del Puig Castellar. Museu Torre Balldovina. Santa Coloma de Gramenet.

 

Capfoguer de ferro forjat de tipus zoomorf, de 125 cm de llargada, 36 cm d’alçada i un pes de 30 kg. És una de les peces més destacades trobades al poblat ibèric Puig Castellar.

Format per una tija horitzontal, se sosté damunt de quatre peus. Els extrems de la tija estan doblegats cap amunt per formar un coll a cada extrem, amb un cap de brau en l’un i un cap de moltó en l’altre. Els caps estan rematats amb un morro, cònic, i dues banyes. El seu ús està vinculat a un cerimonial religiós.

scroll to top icon