Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

14 Coberta de l’edifici

Coberta de l’edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Coberta de l’edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

L'edifici del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya representa la millor obra arquitectònica industrial modernista de Catalunya. El Museu té 22.200 mde superfície total, dels quals 11.000 corresponen a l'antiga nau de producció. L’arquitecte Lluís Muncunill va aconseguir una cosa gens fàcil: fer un edifici industrial funcional i, a la vegada, una genial obra d'art amb l'aplicació de la volta de maó pla.

scroll to top icon