Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

06 Màquina de vapor

Màquina de vapor, 1897. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Màquina de vapor, 1897. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

La màquina de vapor era el cor de la fàbrica. Era coneguda popularment com “la burra”, ja que accionava tota la maquinària de la nau industrial. La máquina exposada no és l’original de la fábrica. Es construí l’any 1897 a la Maquinista Terrestre i Marítima i va funcionar a la fàbrica Ponsa del Poblenou (Barcelona), que produïa mocadors de seda.

La màquina de vapor original de la fàbrica no s’ha conservat. Es va vendre com a ferro vell l’any 1915 quan es va implantar l’electricitat. Per les fotografies es sap que era de doble expansió, és a dir, aprofitava el vapor dues vegades, a alta pressió i baixa pressió.

scroll to top icon