Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

Roda de calaixos

Roda de calaixos. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Roda de calaixos. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Roda hidràulica de calaixos vertical amb calaixos de fusta que giraven al voltant d'un eix amb 10 radis. Funcionava i s'alimentava aprofitant el desnivell d’un rec i el salt que feia coincidia amb l'alçada de la roda.

La missió d'aquesta roda era la de batre la pasta de cel·lulosa, llevar-li les impureses i refinar-la.

Procedeix de l’antic molí paperer de Cal Ton del Pere, a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), que primer va ser un molí fariner i, a partir de 1785, un molí paperer. Va estar en funcionament fins el 1967.

scroll to top icon