Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

El transport

La col·lecció d'automòbils, camions, motors, avions, motos i bicicletes que mostra el MNACTEC ens permet fer un trajecte per la història del transport des dels seus inicis fins als nostres dies.

Dels materials exposats es pot destacar l'automòbil de vapor marca Locomobile, de l'any 1899, el SEAT 600 de l'any 1957, el Biscuter de l'any 1955 o l'avió Fairchild de l'any 1932, entre altres. El transport es complementa amb l'exposició de motos "Viva Montesa", l'espai expositiu i "La maqueta ferroviària".

ṚEHWAYEJ

<p>Motocicleta Villalb&iacute;, 1904.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Motocicleta Villalbí
Motocicleta Villalbí
<p>Planador Schneider SG 38 &quot;Schulgleiter&quot;, 1938.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Planador Schneider SG 38 "Schu
Planador Schneider SG 38 "Schulgleiter"
scroll to top icon