Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

07 Despatx de l’amo

Despatx de l’amo de l’exposició “La fàbrica tèxtil”. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Despatx de l’amo de l’exposició “La fàbrica tèxtil”. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

La generalització del sistema de treball a la fàbrica provocarà una important transformació del món laboral. Van aparèixer dos grups socials: els industrials i els obrers. Estaven units en l'espai de la fàbrica, però separats per les diferències en les condicions de vida i de treball. Aquest fet generava tensions socials i l'aparició freqüent de vagues.

scroll to top icon