Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

04 Calderes

Espai de les calderes de l’antiga fàbrica tèxtil. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Espai de les calderes de l’antiga fàbrica tèxtil. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

A la caldera hi ha uns tubs intercomunicats entre ells per on circula aigua. La combustió de carbó, a la fogaina, fa que l’aigua s’escalfi fins a convertir-se en vapor, que és dirigit cap a la màquina de vapor, on es transforma en energia mecànica que permet accionar tota la maquinària de la fàbrica. Les calderes del Vapor Aymerich, Amat i Jover no s’apagaven mai, ja que la fàbrica funcionava les 24 hores del dia.

scroll to top icon