Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

Terrassa

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Situat en un impressionant edifici industrial modernista de Terrassa, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) proposa un recorregut pel patrimoni industrial i la ciència d'una forma amena, combinant una col·lecció excepcional d'objectes relacionats amb el passat industrial i uns espais expositius adaptats al públic familiar.

L'exposició “estrella” del Museu és “La fàbrica tèxtil”, que mostra el procés productiu de la llana a través dels espais de l'antiga fàbrica Vapor Aymerich, Amat i Jover, construïda l’any 1907, i que actualment és la seu del Museu.

En els 11.000 metres quadrats de l'antiga nau, el MNACTEC presenta també una col·lecció de vehicles antics, que es complementa amb l’exposició “Viva Montesa”, amb tots els models de la marca de motocicletes Montesa.

Entre les propostes expositives també destaquen les mostres sobre la història de l'ordinador, les fonts d’energia a “Enérgeia” i el cos humà.

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

NNITAQAT

La fàbrica tèxtil
La fàbrica tèxtil
La fàbrica tèxtil
Enérgeia
Enérgeia
Enérgeia
El transport
El transport
El transport
Viva Montesa
Viva Montesa
Viva Montesa
L’enigma del ordinador
L’enigma del ordinador
L’enigma del ordinador
El cos humà. Com sóc jo?
El cos humà. Com sóc jo?
El cos humà. Com sóc jo?

ṚEHWAYEJ

<p>M&agrave;quina d&#39;electricitat est&agrave;tica de Ramsden.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Màquina d'electricitat estàtic
Màquina d'electricitat estàtica de Ramsden
<p>Motocicleta Montesa &ldquo;Operaci&oacute; Impala&rdquo;, 1962.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Motocicleta Montesa “Operació
Motocicleta Montesa “Operació Impala”
<p>Motocicleta Villalb&iacute;, 1904.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Motocicleta Villalbí
Motocicleta Villalbí
<p>Motor de gas Escuder, 1887-1895.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Motor de gas Escuder
Motor de gas Escuder
<p>Planador Schneider SG 38 &quot;Schulgleiter&quot;, 1938.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Planador Schneider SG 38 "Schu
Planador Schneider SG 38 "Schulgleiter"
<p>Preparaci&oacute; anat&oacute;mica de l&rsquo;ull, 1882.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Preparació anatòmica de l’ull
Preparació anatòmica de l’ull
<p>R&egrave;plica de la m&agrave;quina d&rsquo;encriptar Enigma.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Rèplica de la màquina d’encrip
Rèplica de la màquina d’encriptar Enigma
<p>Roda de calaixos.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Roda de calaixos
Roda de calaixos
<p>Maqueta de l&rsquo;edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
02 Maqueta de l’edifici
02 Maqueta de l’edifici
<p>Espai de les carboneres de l&rsquo;antiga f&agrave;brica t&egrave;xtil.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
03 Carboneres
03 Carboneres
<p>Espai de les calderes de l&rsquo;antiga f&agrave;brica t&egrave;xtil.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
04 Calderes
04 Calderes
<p>Xemeneia del Vapor Aymerich, Amat i Jover.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
05 Xemeneia
05 Xemeneia
<p>M&agrave;quina de vapor, 1897.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
06 Màquina de vapor
06 Màquina de vapor
<p>Despatx de l&rsquo;amo de l&rsquo;exposici&oacute; &ldquo;La f&agrave;brica t&egrave;xtil&rdquo;.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
07 Despatx de l’amo
07 Despatx de l’amo
<p>Vestidors dels obrers i les obreres de l&rsquo;exposici&oacute; &ldquo;La f&agrave;brica t&egrave;xtil&rdquo;.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
08 Vestidors dels obrers i les
08 Vestidors dels obrers i les obreres
<p>Taula de triatge, primer quart del segle XX.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
09 Taula de triatge
09 Taula de triatge
<p>Carda obridora, marca Hortsmans Hnos., 1900-1910.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
10 Carda obridora
10 Carda obridora
<p>Selfactina, marca Societ&eacute; Alsacienne de Constructions M&eacute;caniques, 1903.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
11 Selfactina
11 Selfactina
<p>Teler Jacquard.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
12 Teler Jacquard
12 Teler Jacquard
<p>Barca de tint, segle XIX.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
13 Barca de tint
13 Barca de tint
<p>Coberta de l&rsquo;edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
14 Coberta de l’edifici
14 Coberta de l’edifici

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://mnactec.cat/ca/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
Info.mnactec@gencat.cat

RXAṚITA

scroll to top icon