Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Mausoleu de planta central

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Aquest edifici es troba en el recorregut del jaciment de la Necròpolis Paleocristiana. Fou erigit en època tardoantiga (s. IV–V), i presenta una sala central circular d’uns 8 o 9 m de diàmetre envoltada per una alternança de nínxols semicirculars i rectangulars. La porta d’accés s’ubicaria, probablement, a l’est, mirant a la ciutat, i en relació a una possible via paral·lela a la que es conserva.

A inicis del segle XIX encara es conservava part de l’alçat, com es pot apreciar en el gravat publicat per Alexandre de Laborde (1806, làm. LVII).

GID N ṢṢENYAL

10. Mausoleu de planta central

scroll to top icon