Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Mausoleu amb cripta segles IV-V dC

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Es tracta d’una de les dues grans tombes monumentals (mausolea) situades davant de la façana occidental de la basílica. De planta quadrangular d’uns 6,5 m de costat, de la cambra principal conserva tant sols el paviment en opus signinum.

S’ha conservat, íntegrament, la cripta funerària coberta amb volta d’aresta a la qual s’accedia des de l’exterior mitjançant una escala connectada amb una porta oberta en un dels murs. En els altres murs es disposen tres arco solis –tombes en forma de volta– amb els corresponents sepulcres. Tot l’interior estava estucat i es conserven interessants grafits de temàtica diversa.

GID N ṢṢENYAL

12. Mausoleu amb cripta

scroll to top icon