Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Làpida funerària

Làpida de LUCI VALERI BÀRBAR. Inicis del segle II dC. Marbre de Luni-Carrara. 35 x 37,5 x 3 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Làpida de LUCI VALERI BÀRBAR. Inicis del segle II dC. Marbre de Luni-Carrara. 35 x 37,5 x 3 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Làpida d’un antic soldat de la Legio VII Gèmina Fèlix, mort als 37 anys d’edat, que va ser dedicada per la seva esposa Hibèria Materna. Va ser recuperada a la zona de la Necròpolis Paleocristiana.

L(ucio) VALERIO

BARBARO

MILITI  LEG(ionis) VII G(eminae) F(elicis)

ANN(orum) XXXVII B(ene)F(iciario) CO(n)S(ularis)

HIBERIA MATERNA

CONIUGUI KARISSIMO

GID N ṢṢENYAL

06. La població de Tàrraco

scroll to top icon