Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Cancell visigòtic

Placa d'un cancell visigòtic decorada amb motius geomètrics i florals. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Placa d'un cancell visigòtic decorada amb motius geomètrics i florals. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Placa rectangular decorada amb un motiu central circular, amb doble cinta concèntrica al voltant i una forma d'estrella de cinc puntes a l'interior. Al mig té una rosa circular de quatre pètals conformant una creu patada. Els espais entre els costats de l'estrella i el cercle estan omplerts amb un tema d'arcs imbricats a la manera de calats La temàtica decorativa d'aquestes plaques, amb motius geomètrics i vegetals, així com algunes particularitats tècniques en la talla de la pedra, caracteritzen l'art del període hispano-visigòtic i les enllaça amb l'escultura local d'aquesta època.

scroll to top icon