Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

3. De base militar a campament d’August

El principal testimoni dels primers moments de presència romana és un recinte fortificat construït al cim del turó tarragoní i que domina el poblat indígena, el port i la desembocadura del Francolí. Al llarg de la segona meitat del segle II aC, s’estableixen les bases fonamentals de l’urbanisme de Tàrraco amb l’ampliació del recinte fortificat, que engloba part de l’antic poblat ibèric. També es construeixen infraestructures bàsiques relacionades amb la captació,  distribució i eliminació d’aigües i es delimiten els principals sectors urbans.

L’any 49 aC va tenir lloc a Tàrraco una gran assemblea convocada per Cèsar en què probablement va rebre, pel suport a la campanya militar contra Pompeu, l’estatut de colònia –adscrita a la tribu Galeria– amb el nom de Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. La llarga estada d’August a Tàrraco, del 26 al 25 aC, convalescent per una malaltia, va contribuir decisivament al seu desenvolupament amb la promoció a capital de la provincia Hispania Citerior –o Tarraconensis–, sorgida de la reforma empresa pel princeps. En aquesta època, o poc després, la plaça pública republicana esdevé fòrum de la colònia, es construeix el teatre i s’erigeix un temple pòstum dedicat a August divinitzat.

ṚEHWAYEJ

<p>Pedestal d&#39;est&agrave;tua de marbre dedicada al Geni de la Col&ograve;nia T&agrave;rraco.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Pedestal d'estàtua
Pedestal d'estàtua
<p>Est&agrave;tua togada procedent del Teatre de T&agrave;rraco. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Togat_
Togat_
scroll to top icon