Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Municipal Josep Aragay

La ceràmica decorativa de Josep Aragay

El museu exposa una acurada selecció de ceràmica decorativa, plats, gerros, rajoles i objectes de tota mena que Aragay va elevar a la màxima categoria artística.

El museu exposa una acurada selecció de ceràmica decorativa, plats, gerros, rajoles i objectes de tota mena que Aragay va elevar a la màxima categoria artística.

Josep Aragay va ser un dels fundadors del Gremi de les Arts Aplicades, l'any 1914, amb la intenció de recuperar els oficis d'art, entre ells, la ceràmica. Va realitzar les primeres obres sota el mestratge de Francesc Quer. Les peces decorades per Aragay estaven inspirades en la ceràmica siscentista catalana, amb una iconografia plena de personatges melancòlics i solitaris, que eren ambientats en paisatges idealitzats i pintorescos. L'any 1915 Aragay va exposar a les Galeries Laietanes de Barcelona, una mostra que va tenir una gran acollida pel públic i per la crítica i que el va projectar com un dels millors ceramistes del país. En tornar d'un viatge a Itàlia de gairebé un any (1916- 1917), Aragay va depurar el seu estil i es va decantar per uns temes típicament mediterranis. Des d'aleshores, per la ceràmica d'Aragay es passegen personatges amables que feinegen sota un cel ple d'orenetes, entre vinyes i oliveres. El 1918 va decorar les rajoles de la font del Portal de l'Àngel de Barcelona, considerada com una de les joies de la ceràmica noucentista. Aquell mateix any va ingressar com a professor de ceràmica a l'Escola Superior dels Bells Oficis. El 1925 va fundar un taller de ceràmica a Breda, on va treballar de valent per resoldre tècnicament diverses qüestions relacionades amb l'argila, els motlles, els vernissos, la cocció de les peces i l'aplicació dels colors a través dels esmalts i les engalves. La ceràmica de Breda va ser exposada i comercialitzada amb èxit arreu del país fins que es va haver d'aturar la producció amb l'esclat de la Guerra Civil. Una selecció de les millors peces d'Aragay es poden veure a les vitrines del museu.

ṚEHWAYEJ

<p><em>El pa</em> o <em>El blat</em>, Josep Aragay, 1928. Gerra de cer&agrave;mica.&nbsp;Museu Municipal Josep Aragay. Breda.</p>

<p>&nbsp;</p>
El blat
El blat
<p>Gerra de cer&agrave;mica per decorar la cornisa de la font de Santa Anna de Barcelona, Josep Aragay, 1918.&nbsp;Museu Municipal Josep Aragay. Breda.</p>

<p>&nbsp;</p>
Gerra de ceràmica
Gerra de ceràmica
scroll to top icon