Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Municipal Joan Abelló

Casa del Pintor Abelló

Entrada de la Casa del Pintor Abelló.

Entrada de la Casa del Pintor Abelló.

La Casa del Pintor Abelló és la casa d’un pintor col·leccionista: sales, escales, planta baixa, soterrani, pisos…, un laberint on els visitants van descobrint la complexa, interessant i diversa col·lecció de l’artista. Una portalada que va pertànyer al convent dels Àngels de Barcelona ens condueix fins al vestíbul.

Una gran fotografia d’Abelló ens dóna la benvinguda. En una vitrina, com a petit resum de la vida del mestre, hi veiem fotografies, diplomes, premis i objectes personals. I, a partir d’aquí, comença un itinerari per la casa del pintor i per tot el seu fons d’art, que es pot descobrir en les visites guiades que es duen a terme diàriament.

ΓIDYU

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.museuabello.cat
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
museuabello@molletvalles.cat
scroll to top icon