Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Municipal Joan Abelló

La sagrada família, L’alzina

La sagrada família (1967), L’alzina (1969), Joan Abelló. Museu Municipal Joan Abelló.

La sagrada família (1967), L’alzina (1969), Joan Abelló. Museu Municipal Joan Abelló.

Durant la dècada dels 60, Abelló s’inicia amb un període d’experimentació plàstica i conceptual, que ell mateix l’anomenarà "explosivisme".

Influenciat pel tatxisme de Joaquim Mir, a les taques de color d’aquest, li atorga una tercera dimensió, jugant amb el gruix i la textura, i arriba així a l’esclat (físic) del color a la tela.

Les dues obres, tant La sagrada família com L’alzina, són un gran exemple d’aquest explosivisme. Es pot observar, tant en la copa de l’arbre com en les torres del temple, que el gruix de la pintura atorga caràcter escultòric a l’obra.

La gran retentiva que tenia l’artista pels colors, i com sabia plasmar-los amb una gran gama cromàtica, ha caracteritzat tota l’obra de Joan Abelló.

scroll to top icon