Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Rellotge solar

Rellotge solar, finals del segle XVIII. Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

 

 

Rellotge solar, finals del segle XVIII. Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

 

 

Quadrant solar o díptic. Aquest instrument portàtil de butxaca, plegable, es feia servir per determinar l’hora mitjançant la llum del sol, i era molt usat pels mariners fins al segle XVIII. Funciona projectant una ombra sobre una superfície determinada, i una petita brúixola serveix per orientar el pla horitzontal del quadrant.

Per situar amb exactitud la posició d’un vaixell es necessiten dues coordenades: la latitud (distància nord-sud respecte de l’equador) i la longitud (distància est-oest respecte del meridià de Greenwich).

El càlcul de la latitud no va representar cap problema gràcies a instruments com els sextants i octants i les taules matemàtiques.

El problema era trobar una manera fiable de determinar la longitud, que es feia a través dels rellotges. A partir de la segona meitat del segle XVIII, es van construir cronòmetres marins de gran precisió.

scroll to top icon