Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Municipal de Llívia

Pot de farmàcia

Pot de farmàcia blau cobalt monocrom. Museu Municipal de Llívia.

 

Pot de farmàcia blau cobalt monocrom. Museu Municipal de Llívia.

 

Una de les singularitats de la Farmàcia Esteva és la seva col·lecció de pots. Aquests pots monocroms, vidriats en blau cobalt per fora i esmaltats en blanc a l’interior, probablement procedeixin de la Talavera del segle XVI. El que destaca de la col·lecció és la quantitat que n’hi ha. Estan retolats en fred i l'apotecari hi dibuixava medallons a l'estil Lluís XVI.

scroll to top icon