Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Fíbula de ferro

Fíbula de ferro trobada al poblat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Fíbula de ferro trobada al poblat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Aquesta agulla o fíbula de ferro servia per aguantar la roba. Procedeix del poblat de la Universitat Autònoma de Barcelona, datada de la primera edat del ferro. Durant aquesta època, tot just es començava a difondre la metal·lúrgia del ferro a la Laietània. La major part dels objectes manufacturats amb aquest metall eren, bàsicament, productes importats obtinguts a través dels intercanvis amb fenicis i grecs.

scroll to top icon