Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

La gestació d’un desastre

Exemples de la romanització ibèrica.

Exemples de la romanització ibèrica.

Aquest àmbit tracta de l’arribada dels romans a la Península, de l’adaptació progressiva dels ibers a l’ocupació i de la desaparició de la cultura ibèrica en un procés conegut com a romanització.

S’inicia amb un interactiu sobre les guerres púniques, en què cartaginesos i romans s’enfrontaren pel domini comercial de la Mediterrània, i la posterior conquesta romana de la Península.

A continuació, es presenten usos i tècniques romans que els ibers van adoptar. En una vitrina hi ha ceràmiques de tradició romana modelades per terrissers ibèrics i, en una altra, la reproducció d’una teulada a la romana, feta amb teules planes i teules corbes (ímbrexs), en què s’ha col·locat una antefixa original de Ca n’Oliver. Finalment, s’exposen diverses monedes que reflecteixen la importància creixent d’aquest sistema d’intercanvi i s’explica el que un legionari podia comprar amb la seva paga.

Per il·lustrar el final de la cultura ibèrica i la implantació del model territorial romà, es mostren objectes procedents de la vil·la romana de Canaletes, situada a prop de Ca n’Oliver, i dos elements escultòrics singulars: una estela funerària amb una inscripció dedicada a una esclava grega, i un mil·liari d’una via secundària que passava per Cerdanyola i connectava Bàrcino amb la via Augusta.

ṚEHWAYEJ

<p>&Agrave;mfora it&agrave;lica.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Àmfora itàlica
Àmfora itàlica
<p>Detall del denari trobat a Ca n&rsquo;Oliver.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Denari
Denari
scroll to top icon