Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Àmfora púnica d’Eivissa

Àmfora púnica d’Eivissa. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Àmfora púnica d’Eivissa. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

L’àmfora és el contenidor característic del comerç. El seu disseny, amb la base acabada en punxa, facilitava la càrrega i l’estabilitat en els vaixells. Aquesta àmfora trobada a Ca n’Oliver va ser produïda a l’illa d’Eivissa i, amb tota probabilitat, era un envàs destinat a contenir vi. També s’han trobat àmfores procedents d’altres punts del Mediterrani, com el Nord d’Àfrica, la península Itàlica o les illes del centre del Mediterrani.

scroll to top icon