Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Porta del poblat

Porta principal del poblat de Ca n’Oliver. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Porta principal del poblat de Ca n’Oliver. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Aquesta és la porta principal situada al vessant sud de Ca n’Oliver. S’obria a la part baixa d’una de les torres de la muralla que, juntament amb els fossats, constituïa el sistema defensiu del poblat. Es tracta d’una estructura complexa en corredor al final del qual l’accés es tancava per tal de protegir l’entrada de qualsevol intent de penetració. A la banda esquerra hi havia una poterna o porta secundària.

scroll to top icon