Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Crani de xai

Crani de xai. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Crani de xai. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Aquest crani de xai domèstic és un exemple de la importància que tenien ovelles i cabres dins del conjunt del bestiar de Ca n’Oliver, i és testimoni de la importància de la ramaderia com a activitat complementària de l’agricultura. De l’ovella, se’n feia servir la llana per fer teixits, la llet per fer formatges i la carn. També es criaven porcs, vaques, gallines i, en menor mesura, èquids. En canvi la cacera no era una activitat gaire estesa.

scroll to top icon