Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Gran tenalla

Gran tenalla trobada al fons del pou del poblat de Can Xercavins. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Gran tenalla trobada al fons del pou del poblat de Can Xercavins. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Aquest gran recipient va ser localitzat al fons del pou del poblat de Can Xercavins. Les seves mides fan difícil pensar que s’hagués utilitzat per treure aigua del pou; és més versemblant que fos llançada al seu interior quan el pou es va deixar d’utilitzar. El pou de Can Xercavins és una gran obra hidràulica feta fa més de 2300 anys, que en el moment de la seva excavació tenia més de 13 metres de fondària.

scroll to top icon