Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Denari

Detall del denari trobat a Ca n’Oliver. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Detall del denari trobat a Ca n’Oliver. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Malgrat que l’economia ibèrica no estava plenament monetitzada i encara es regia pel bescanvi i la redistribució dels béns intercanviats, a finals de l’època ibèrica es comença a fer més habitual la presència de monedes als jaciments ibèrics. En aquesta moneda de plata o denari, encunyada a Roma o Cartago i trobada a Ca n’Oliver, hi surt representat, a l’anvers, el rei númida Juba I i, al revers, un temple.

scroll to top icon