Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Plat de peix

Aquest plat de peix forma part de la vaixella importada envernissada en negre que s’ha trobat a Ca n’Oliver. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Aquest plat de peix forma part de la vaixella importada envernissada en negre que s’ha trobat a Ca n’Oliver. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Aquest curiós plat és un reflex de les activitats comercials i de l’adopció de nous costums per part dels ibers. El seu nom deriva de la decoració pintada a base de peixos que presenten alguns exemplars, i del receptacle central destinat a la salsa que acompanyava el menjar. Aquesta peça d’origen grec és un dels exemplars més espectaculars de vaixella importada envernissada en negre que s’ha trobat a Ca n’Oliver.

scroll to top icon