Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Necròpolis Paleocristians

Suburbi i Necròpolis paleocristiana

Vista d’un sector del conjunt arqueològic, amb la zona productiva, la via i el recinte funerari.

Vista d’un sector del conjunt arqueològic, amb la zona productiva, la via i el recinte funerari.

D’aquesta zona arqueològica conservada in situ, que formava part del suburbi de Tàrraco, es documenten, entre els segles I aC i VII dC, diversos usos (viari, residencial, productiu i funerari), que s’ordenen a partir d’un dens entramat viari que connectava la ciutat i el port. En aquest sector s’han conservat un tram de via, restes d’una casa (domus) suburbana, equipaments de caràcter productiu, un mausoleu d’època tardoromana i part d’un extens cementiri, la necròpolis paleocristiana.

La troballa d’un fragment d’un epígraf ha fet pensar que aquesta àrea funerària va acollir les despulles dels màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi. En la seva memòria s’hauria erigit una basílica que dinamitzà l’àrea funerària com a extens centre eclesiàstic que perdurà fins al segle VII. Cal destacar la riquesa tipològica dels enterraments documentats, que van des de simples foses excavades a terra fins a monumentals criptes com la dels Arcs i la dels Enginyers. Els més freqüents són els de tegulae i àmfores, tot i que també hi ha caixes amb elements ceràmics, d’obra o pedra, i sarcòfags de plom, pedra o marbre.

GID N ṢṢENYAL

09. El suburbi del Francolí

ṚEHWAYEJ

scroll to top icon