Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Necròpolis Paleocristians

Fragment d'inscripció

Fragment d’inscripció dedicada al bisbe Fructuós i als seus diaques. Segles V – VI. Marbre de Paros. 9 x 18 x 12 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Fragment d’inscripció dedicada al bisbe Fructuós i als seus diaques. Segles V – VI. Marbre de Paros. 9 x 18 x 12 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Fragment d’inscripció que fa referència a Fructuós, bisbe de Tàrraco i als seus diaques, recuperat a la Necròpolis Paleocristiana de Tàrraco, s’interpreta com a part d’un altar dedicat als màrtirs tarraconenses.

(Fru)CTVOSI   A(uguri et Eulogi).

GID N ṢṢENYAL

03. Els primers cristians de Tarraco

scroll to top icon