Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Necròpolis Paleocristians

Sarcòfag del Pedagog

Sarcòfag del Pedagog, localitzat a la necròpolis paleocristiana, segle III dC, marbre blanc del Proconès, 71 × 216 × 67 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.&

Sarcòfag del Pedagog, localitzat a la necròpolis paleocristiana, segle III dC, marbre blanc del Proconès, 71 × 216 × 67 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.&

Sarcòfag estrigilat procedent de la necròpolis paleocristiana de Tarragona.

El frontal està dividit en cinc panells, tres dels quals presenten temes figurats, i dos, estrígils. Al central es representa una escena de lectura, amb un filòsof o poeta assegut, amb túnica i pal·li. Llegeix un volum davant d’un herma i dos joves que l’escolten.

Als extrems hi ha els difunts, les restes dels quals contindria el sarcòfag. A la dreta, l’home, caracteritzat com a filòsof, i a l’esquerra, l’esposa, representada com a musa.

GID N ṢṢENYAL

05. Sarcòfags de marbre

scroll to top icon