Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Necròpolis Paleocristians

Nina articulada d’ivori

Nina articulada d’ivori, localitzada a la necròpolis paleocristiana, segles III-IV dC, ivori, 23 × 6,5 × 1,5 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Nina articulada d’ivori, localitzada a la necròpolis paleocristiana, segles III-IV dC, ivori, 23 × 6,5 × 1,5 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Nina d’ivori, amb braços i cames articulats, trobada dins el sarcòfag d’una nena a la necròpolis paleocristiana de Tarragona.

Formaria part de l’aixovar funerari d’una nena morta aproximadament a 5 anys. Es coneixen altres exemplars de nines articulades romanes realitzades amb materials diversos (os, ivori i, sobretot, ceràmica). Les restes de fils d’or trobats al costat de la peça confirmen que aquestes nines s’abillaven amb vestits que imitaven la roba d’infants i adults.

És una de les peces més emblemàtiques de l’arqueologia tarraconense.

GID N ṢṢENYAL

07. Ofrenes i rituals

scroll to top icon